HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN HOÀ, THÀNH PHỐ LÀO CAI TỔ CHỨC KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016 - 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN HOÀ, THÀNH PHỐ LÀO CAI TỔ CHỨC KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Sáng ngày 07/4/2021 tại nhà Văn hoá xã Vạn Hoà, Hội đồng nhân dân xã Vạn Hoà khóa XII tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thuần Hưng – Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Lào Cai, đồng chí Trần Thị Nguyệt – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Lào Cai; đồng chí Trịnh Văn Hùng – Bí thư Đảng uỷ xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các đại biểu HĐND xã khóa XII, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội xã; các ông, bà  Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Trưởng ban công tác mặt trận thôn; Lãnh đạo các nhà trường, trạm y tế xã; Cán bộ, công chức xã Vạn Hòa.

Toàn cảnh kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND xã Vạn Hoà, khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong báo cáo nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân xã Vạn Hoà đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tổ chức 12 kỳ họp trong đó có 10 kỳ họp thường kỳ, 01 kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp chuyên đề, các kỳ họp được tổ chức theo đúng các trình tự của Luật định. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành được 74 Nghị quyết HĐND trong đó Nghị quyết QPPL là 0 Nghị quyết; Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ 23 Nghị quyết; Nghị quyết thường kỳ 51 Nghị quyết.

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã được duy trì tốt; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành 22 cuộc giám sát chuyên đề ( trong đó, giám sát của HĐND: 03 cuộc, Thường trực HĐND: 08 cuộc; các Ban HĐND: 11 cuộc). Các cuộc giám sát chuyên đề đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế cần khắc phục, sau các cuộc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đều có biên bản, thông báo kết quả của đoàn giám sát và những kiến nghị đề xuất gửi đến các đơn vị được giám sát, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát. Nhiều kiến nghị đã được xem xét, giải quyết kịp thời.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã phối hợp tổ chức 21 cuộc tiếp xúc cử tri với hình thức tổ chức hội nghị theo khu vực; có 2.037 cử tri tham dự với 111 lượt ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương (82 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, thành phố; 31 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã). Tất cả các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của xã đã được các đại biểu HĐND xã giám sát các cơ quan, đơn vị, bộ phận có liên quan xem xét trả lời đến nay cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri đã được đại biểu HĐND xã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và quy định. Số đại biểu HĐND xã tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri cơ bản đầy đủ, tiếp thu giải trình các ý kiến kiến nghị tại hội nghị được cử tri đồng tình, các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên được các Tổ đại biểu HĐND tổng hợp đầy đủ, chính xác gửi về TT HĐND xã tạo niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích những nguyên nhân còn hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, để xây dựng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ tới được sâu sát, gần dân hơn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

 Nhân dịp này, HĐND xã Vạn Hoà đã tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 01 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

                                                                                                                                                                             Nguyễn Thị Cúc

                                                                              -                                                                                          Phó Chủ tịch HĐND xã Vạn Hoà

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 73
  • Tất cả: 41,068