Ban tuyên vận xã Vạn Hoà thông tin về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ban tuyên vận xã Vạn Hoà thông tin về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ để: Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài

 

Việc xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc là công việc cực kỳ hệ trọng.

Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng không để lọt những cán bộ mắc những nhóm khuyết điểm Trung ương đã đề ra. Đồng thời tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc là công việc cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự của các đại hội trước, từ Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị Trung ương 14 vừa qua, Đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền...

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam cho rằng: “Những yêu cầu đặt ra như thế là để đảm bảo sự liêm chính, chí công, vô tư và đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân, của Đảng lên trên hết. Thông qua bộ lọc, lựa chọn chắc chắn từ cơ sở, để những thành phần như thế tách biệt, không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng”.

Việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới là rất hệ trọng và lần này Ban Chấp hành trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo Ban Chấp hành trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, sự chuẩn bị bài bản, khoa học nghiêm túc và sàng lọc lựa chọn cán bộ tốt nhất cho Đại hội XIII, cho thấy quyết tâm rất lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ là gốc của mọi công việc, có cán bộ tốt, dám nghĩ, dám làm vì dân thì mới đem lại sự đổi mới và đem lại những thắng lợi lớn cho công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt chú trọng chỉnh đốn Đảng. Nhân dân đòi hỏi những Ủy viên Trung ương phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo…

Ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kỳ vọng: “Tiêu chuẩn để trở thành Ủy viên Trung ương phải cao lắm. Những Ủy viên Trung ương là những con người đại diện cho dân, cho nước. Bởi vì Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn xã hội. Do vậy nhân sự Trung ương hơn ai hết phải vô cùng xuất sắc về tài, đức, tình cảm, tấm lòng đối với dân, với nước".

Ông Trần Văn Hải ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng "với tinh thần "dân tin đảng cử", các cán bộ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đều đã được sàng lọc từ cơ sở đến trung ương, là những người hội đủ các yếu tố để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để gánh vác sự nghiệp của đất nước trong nhiệm kỳ 2020-2025”.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Yên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thì cho rằng, điều cốt yếu và mang tính quyết định, xuyên suốt chính là con người; là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, là những nhân sự sẽ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, gánh vác trọng trách lớn lao trong nhiệm kỳ khóa tới.

“Tìm được những người đủ đức đủ tài là vấn đề mà Đảng phải suy nghĩ. Cho nên Đại hội chúng ta lựa chọn để tìm những cán bộ phấn đấu cho sự nghiệp của dân. Đặc biệt phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phải dựa vào dân thì mới thành công”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Yên nhấn mạnh.

Công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng, có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của Đại hội Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng; liên quan đến sự phát triển bền vững của Đảng và đất nước. Từ kết quả của các Hội nghị Trung ương vừa qua, cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị, hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh trước khi trình Đại hội XIII của Đảng./.

                                                                                                       Đỗ Thị Phượng

                                                                                                     Phó ban tuyên vận

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1