Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH Tiêm chủng mở rộng tháng 03 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 42/KH_UBND
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tiêm chủng mở rộng tháng 03 năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Quang Khánh
Tài liệu đính kèm 2ke_hoach_tiem_chung_mo_rong_t20230228015628726_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT