Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH Hoạt động chương trình phòng chống mù lòa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 37/KH_UBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Hoạt động chương trình phòng chống mù lòa năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Quang Khánh
Tài liệu đính kèm 2ke_hoach_mat_2023_2302220243020230222030435564_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT