Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH Thực hiện duy trì và nâng cao Tiêu chí Y tế - Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới trên địa bàn xã Vạn Hòa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 39/KH_UBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện duy trì và nâng cao Tiêu chí Y tế - Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới trên địa bàn xã Vạn Hòa năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Quang Khánh
Tài liệu đính kèm 4kh_giu_tieu_chi_qg_y_te_2023_20230222030644080_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT