Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác y tế - Dân số KHHGĐ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 38/KH_UBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện công tác y tế - Dân số KHHGĐ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Quang Khánh
Tài liệu đính kèm 3ke_hoach_y_te_nam_2023_23022220230222030537002_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT