Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH Hoạt động Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Vạn Hòa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 36/KH_UBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Hoạt động Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Vạn Hòa năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Quang Khánh
Tài liệu đính kèm 1k_h_c_ssk_nhan_dan_2023_2302220230222030321048_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT