Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH Duy trì mô hình “ Phong trào toàn dân tham gia Phòng, chống HIV/AIDS” tại cộng đồng dân cư năm 2023
Số ký hiệu văn bản 35/KH_UBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Duy trì mô hình “ Phong trào toàn dân tham gia Phòng, chống HIV/AIDS” tại cộng đồng dân cư năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Quang Khánh
Tài liệu đính kèm 6kh_mo_hinh_diem_hivaids_2023_20230222030207814_signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT