Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH Vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 66/KH-UBND
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Trần Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm KH_VAN_DONG_GIAO_NOP_VU_KHI_VA20220520023445495_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT