UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ VẠN HOÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI VỀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VẠN HOÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2026
  UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ VẠN HOÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ HAI VỀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VẠN HOÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sáng ngày 19/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Hoà đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai về thỏa thuận lập danh sách sơ bộ  những người ứng cử đại biểu HĐND xã Vạn Hoà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Hoà đã thông qua Báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và tình hình giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (bước 2) đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã Vạn Hoà, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và văn bản điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã của Thường trực HĐND xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Hoà đã phát hành thông báo phân bổ cho 21 đơn vị với tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Vạn Hoà là 52 đại biểu.

Theo thông báo phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Hoà, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, khu dân cư đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nơi làm việc) và các biên bản hội nghị (bước 2) về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đúng với thời gian quy định. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Vạn Hoà, đến 17 giờ 00’ ngày 14/3/2021, có 52 người đã nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Vạn Hoà, không có trường họp tự ứng cử.

Tại hội nghị, ông Ngô Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Hoà cũng đã thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Vạn Hoà nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 52 đại biểu. Trong đó, tổ chức Đảng có 02 người, chiếm tỷ lệ 3,8%; chính quyền có 09 người, chiếm tỷ lệ 17%; công an, quân sự có 03 người, chiếm tỷ lệ 5,8%; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể có 09 người, chiếm tỷ lệ 17%; khối trường học có 03 người, chiếm tỷ lệ 5,8%; khu dân cư có 26 người, chiếm tỷ lệ 50%; công giáo có 01 người, chiếm tỷ lệ 1,9%; nữ có 27 người, chiếm tỷ lệ 51,9%; trẻ dưới 40 người có 22 người, chiếm tỷ lệ 42,3%; người ngoài Đảng có 14 người, chiếm tỷ lệ 26,9%; người dân tộc thiểu số có 08 người, chiếm tỷ lệ 15,3%, tái cử có 13 người, chiếm tỷ lệ 52%.

Sau hội nghị hiệp thương lần hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Hoà sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi làm việc (nếu có) của người tự ứng cử. Thời gian tổ chức từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021.

                                                                           

                                                                                        Nguyễn Thị Cúc

                                                                            Phó Chủ tịch HĐND xã Vạn Hòa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1