Cơ quan ban hành
KẾ HOẠCH Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4 tuổi trên địa bàn Vạn Hòa, năm 2022
Số ký hiệu văn bản 65/KH-UBND
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4 tuổi trên địa bàn Vạn Hòa, năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Trần Quang Khánh
Tài liệu đính kèm KH_duy_tri_va_thuc_hien_PCGDMN20220511082714198_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT