Cơ quan ban hành
Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2015 của Chính phủ: Về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu văn bản 21/NQ-CP
Ngày ban hành 21/03/2016
Ngày hiệu lực 21/03/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2015 của Chính phủ: Về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm phancapquanlynhanuoc.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT